top of page

A series of stamps on the occasion when the King of Romania visited Poland in 1937. The stamps feature Ignacy Mościcki President of Poland from 1926 to 1939. He was the longest serving President in Poland's history.

Seria znaczków z okazji wizyty króla Rumunii w Polsce w 1937 roku. Na znaczkach widnieje Ignacy Mościcki Prezydent RP w latach 1926-1939. Był najdłużej urzędującym prezydentem w historii Polski.

Ignacy Mościcki President of Poland from 1926 to 1939

55٫00$السعر
    bottom of page